Proč vlastně sumec africký dýchá atmosferický vzduch

Právě se nacházíte: Home / sumec africky / Sumec africký (Synodontis) je jedním z druhů ryb, které mají schopnost dýchat atmosferický vzduch.
Tento způsob dýchání je nazýván labyrintový dýchací systém a je unikátní mezi rybami.

Hlavním důvodem, proč sumec africký dýchá atmosferický vzduch, je prostředí, ve kterém se přirozeně vyskytuje.
Tito sumci obývají různé vodní prostředí, včetně mělkých a zahnívajících tůní, které mohou mít omezený obsah kyslíku ve vodě.
Dýchání atmosferického vzduchu jim umožňuje přežít v takových podmínkách, kdy by běžné žábry nestačily.

Labyrintový dýchací systém sumce afrického je tvořen speciálními orgány nazývanými labyrinty, které se nacházejí v tlamě.
Tito sumci mohou vytáhnout hlavu nad hladinu vody a nasát vzduch do labyrintů.
V labyrintech dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a vzduchem.
Poté se vzduch vydechuje zpět do vody.

Tento mechanismus jim umožňuje přežít v extrémních podmínkách, kdy je obsah kyslíku ve vodě nízký nebo kdy jsou vody zakalené nebo znečištěné.
Díky schopnosti dýchat atmosferický vzduch mohou sumci afrického přežít i v těchto nepříznivých prostředích.

Je zajímavé, že i přesto, že sumec africký dýchá atmosferický vzduch, stále potřebuje kyslík rozpuštěný ve vodě.
Proto je důležité zajistit jim kvalitní vodu s dostatečným obsahem kyslíku a také jim poskytnout dostatek úkrytů a prostoru ve vodní nádrži, aby se mohli cítit pohodlně a bezpečně.

 

Co když se zvedne amoniak nebo jiné škodlivé látky, je schopen přežít?

Pokud se zvedne obsah škodlivých látek, jako je amoniak nebo jiné škodlivé chemikálie, může to být pro sumce afrického problematické.
Tyto látky mohou mít negativní vliv na jejich zdraví a pohodu.
Je důležité udržovat kvalitu vody v optimálním stavu a minimalizovat výskyt škodlivých látek, například pravidelnou údržbou filtrace a monitorováním parametrů vody.

Pokud se voda stane příliš toxickou, sumec africký může vykazovat příznaky stresu, respiračních potíží nebo dokonce úhyn.
Proto je důležité pravidelně testovat a udržovat vhodné parametry vody a případně provádět potřebné úpravy, abyste zajistili zdravé prostředí pro ryby.

Sumec africký má schopnost přežít v různých podmínkách, včetně přechodných nebo méně ideálních vodních podmínek.
Nicméně, aby se zabezpečilo jejich dlouhodobé zdraví a pohoda, je nezbytné jim poskytnout vhodné prostředí s kvalitní vodou a dodržovat optimální parametry vody.

 

Vložte komentář