Chovám sumce africké a chci využít vodu do akvaponie, jak dosahnout nitrifikace

Právě se nacházíte: Home / Akvaponie / Nitrifikace je proces přeměny amoniaku (NH3) na dusičnany (NO2-) a následně na dusičnany (NO3-) pomocí nitrifikačních bakterií.
Tyto bakterie hrají klíčovou roli v akvaponickém systému, protože přeměňují toxický amoniak na méně škodlivé dusičnany, které mohou být absorbovány rostlinami.

Pro dosažení nitrifikace ve vašem akvaponickém systému je třeba provést několik kroků:

 • Získání zdroje nitrifikačních bakterií:
  Nitrifikační bakterie jsou přirozeně přítomné v přírodě a také se nacházejí v komerčních bakteriálních přípravcích.
  Můžete se pokusit získat nitrifikační bakterie přidáním substrátu, jako je například kus molitanu nebo biofiltr, který obsahuje nitrifikační bakterie.
  Další možností je zakoupit komerční nitrifikační bakteriální přípravek, který je určen specificky pro akvaponické systémy.
 • Vytvoření vhodných podmínek:
  Nitrifikační bakterie potřebují určité podmínky k růstu a aktivitě.
  Nejdůležitějšími faktory jsou teplota a pH.
  Většina nitrifikačních bakterií se nejlépe vyvíjí při teplotách kolem 25-30 °C a pH mezi 7 a 8.
  Je důležité udržovat tyto podmínky stabilní.
 • Zahájení koloběhu dusíku:
  Nejprve se ve vašem akvaponickém systému vytvoří amoniak (NH3), který vzniká z moči ryb a rozkladu organických látek.
  Poté, co je amoniak přítomen ve vodě, se nitrifikační bakterie připojí a začnou ho přeměňovat na dusičnany.
  První fáze je přeměna amoniaku na nitrit (NO2-) bakteriemi zvanými Nitrosomonas.
  Druhá fáze je přeměna nitritu na dusičnany (NO3-) bakteriemi zvanými Nitrobacter.
  Je důležité, aby byl systém dostatečně zralý, aby se v něm vytvořily dostatečné kolonie nitrifikačních bakterií.
 • Monitorování vodních parametrů:
  Je důležité pravidelně monitorovat hladinu amoniaku, nitritů a dusičnanů ve vašem akvaponickém systému.
  Existuje několik testovacích sad dostupných na trhu, které vám umožní sledovat tyto parametry.
  Pokud se vyskytne vysoká hladina amoniaku nebo nitritů, může to znamenat nedostatek nitrifikačních bakterií nebo problémy s nitrifikací.
  V takovém případě je nutné provést vhodné kroky ke zlepšení situace, například přidat více nitrifikačních bakterií nebo upravit podmínky ve vašem systému.
 • Postupný přírůstek ryb:
  Při začínání nového akvaponického systému je důležité postupovat postupně a postupně zvyšovat počet ryb.
  Tím umožníte nitrifikačním bakteriím růst a přizpůsobení se zvýšenému množství amoniaku a dusičnanů ve vodě.
  Přidávání příliš mnoha ryb najednou by mohlo vést k nerovnováze a problémům s nitrifikací.

Je důležité si uvědomit, že proces nitrifikace může trvat několik týdnůměsíců, než se vytvoří stabilní ekosystém s dostatečnou populací nitrifikačních bakterií.
Během tohoto období je třeba pečlivě sledovat vodní parametry a provádět potřebné úpravy.

Mějte také na paměti, že různé druhy ryb mohou mít odlišné požadavky na nitrifikaci.
Při chovu sumců afrických byste se měli zabývat specifickými požadavky této ryby a zajistit, aby byly splněny optimální podmínky pro nitrifikaci v souladu s jejich potřebami.

Pamatujte, že akvaponie je komplexní systém, který vyžaduje správné nastavení a údržbu.
Doporučuje se studovat další literaturu o akvaponii a možná se poradit s odborníkem, který vám může poskytnout konkrétní rady a doporučení pro váš konkrétní akvaponický systém.

 

Vložte komentář