Jaký je hlavní rozdíl mezi sumcem africkým a sumcem velkým

Právě se nacházíte: Home / Ostatní / Hlavní rozdíl mezi sumcem africkým (Clarias gariepinus) a sumcem velkým (Silurus glanis) spočívá v jejich taxonomii, původu, morfologii a preferencích prostředí.

Taxonomie:

 • Sumec africký (Clarias gariepinus) patří do čeledi Clariidae a je endemickým druhem v Africe.
 • Sumec velký (Silurus glanis) patří do čeledi Siluridae a je rozšířeným druhem v Evropě a Asii.

Původ:

 • Sumec africký je původním druhem z řek a jezer v Africe, zejména v povodí Nilu a Konga.
 • Sumec velký je původním druhem v řekách Evropy a Asie, včetně povodí Dunaje, Rýna, Volhy a dalších.

Morfologie:

 • Sumec africký má dlouhé tělo, pokryté hladkou kůží bez šupin.
 • Má charakteristické tykadla na hlavě a dýchací orgány umožňujícímu jim dýchat atmosférický vzduch.
 • Sumec velký má robustní tělo, pokryté šupinami. Má mohutnou hlavu s velkou tlamou a výrazné vousy na horní čelisti.

Velikost:

 • Sumec africký může dosahovat délky až kolem 1,5 metru
 • Sumec velký může dorůst délky přes 2 metry a dosahovat hmotnosti přes 100 kg.

Prostředí:

 • Sumec africký je adaptován na různé typy vodních prostředí, včetně sladkých vod, mokřadů a nádrží.
  Je schopen přežívat v prostředí s nízkým obsahem kyslíku a dokáže dýchat atmosférický vzduch.
 • Sumec velký je převážně sladkovodní druh a obývá velké řeky, jezera a přehradní nádrže.

Chování a potrava:

 • Sumec africký je často chován v akváriích nebo pro akvakulturu.
  Je masožravý a živí se různým živočišným i rostlinným materiálem.
 • Sumec velký je také masožravý a živí se rybami, obojživelníky, korýši a dalšími vodními živočichy.

Je důležité si uvědomit, že sumci africký a sumec velký jsou různé druhy ryb s odlišnými nároky na prostředí a chování. Je třeba je chovat a péči o ně poskytovat na základě jejich specifických potřeb a charakteristik.

 

Teplotní nároky na vodu u sumce afrického a sumce velkým?

Sumec africký (Synodontis spp.) a sumec velký (Pterygoplichthys spp.) mají mírně odlišné teplotní nároky na vodu.

Zde jsou přibližné teplotní rozmezí pro tyto druhy:

 • Sumec africký:
  • Teplota vody: 24-28 °C
  • Nejlepší teplota pro rozmnožování: kolem 26-27 °C
  • Mladí jedinci mohou tolerovat i teploty blíže ke 22 °C, zatímco dospělí jedinci preferují vyšší teploty
    
 • Sumec velký:
  • Teplota vody: 23-28 °C
  • Obecně tolerují širší rozmezí teplot, ale preferují teploty v rozmezí 25-27 °C

Je důležité si uvědomit, že přesné teplotní nároky se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétním druhu sumce a jeho původu.
Je proto vždy dobré získat informace o specifickém druhu sumce, který chováte, a přizpůsobit podmínky v akváriu tak, aby vyhovovaly jeho potřebám.

Dodržování správné teploty vody je důležité pro zdraví sumců a jejich dobré fungování.
Při nastavování teploty vody v akváriu je vhodné použít akvarijní ohřívač vody, který umožní udržovat stabilní teplotu vodního prostředí.
Je také důležité pravidelně monitorovat teplotu vody a případně přizpůsobovat nastavení ohřívače, aby se udržela požadovaná teplota.

Pamatujte, že správné teplotní podmínky jsou jen jedním z aspektů správné péče o sumce.
Je také důležité zajistit kvalitní vodu, správnou stravu, dostatečný prostor a vhodné prostředí s úkryty a úpravami podle potřeb konkrétního druhu sumce.

 

Dají se chovat společně v nádržích druhy sumce afrického a sumce velkého?

V některých případech je možné chovat společně druhy sumce afrického (například Synodontis spp.) a sumce velkého (Pterygoplichthys spp.) v jedné nádrži, ale je důležité zvážit několik faktorů:

 • Velikost nádrže: Je třeba mít dostatečně velkou nádrž, aby poskytla dostatek prostoru oběma druhům.
  Sumci velcí mohou dorůst do větší velikosti a potřebují více místa a prostoru na pohyb než sumci africí.
  Doporučuje se mít nádrž s minimálním objemem 200 litrů pro chov těchto dvou druhů.
 • Prostředí a úkryty: Sumci africí preferují přítomnost úkrytů a skrýší, jako jsou jeskyně, kořeny nebo skalnaté útvary.
  Sumci velcí mají rádi podobné prostředí s úkryty. Je důležité zajistit dostatek úkrytů pro obě druhy ryb, aby se cítily bezpečně a měly své teritoriální prostor.
 • Potrava: Sumci africí jsou často všežravci a preferují živou nebo mraženou potravu, jako jsou živé červy, artemie, krevety apod.
  Sumci velcí jsou často spásací ryby, kteří se živí řasami a biofilmem na povrchu předmětů.
  Je důležité zajistit vyváženou a rozmanitou stravu, která vyhovuje oběma druhům.
 • Chovatelské parametry: Je vhodné zohlednit potřeby obou druhů vzhledem k teplotě, pH a tvrdosti vody.
  Sumci africí preferují teplotu okolo 24-26 °C a mírně kyselé až neutrální pH.
  Sumci velcí jsou obvykle více tolerantní a přizpůsobiví vůči parametrům vody.
 • Agresivita a teritoriální chování: Obecně sumci africí jsou mírnější a méně agresivní než sumci velcí.
  Nicméně, jako u všech ryb, může se jednotlivci lišit jejich chování a teritoriální tendence.
  Je důležité pozorovat chování obou druhů v nádrži a případně oddělit agresivní jedince, pokud dochází ke konfliktům.

Před začátkem společného chovu je vhodné provést důkladný výzkum obou druhů ryb a získat doporučení od zkušených.
Je také důležité pečlivě sledovat chování a zdraví ryb v průběhu času a případně přijmout opatření, pokud se objeví problémy.

 

Vložte komentář