Koupil jsem 1000ks násady sumce afrického, jaký mi doporučíte min objem vody

Právě se nacházíte: Home / sumec africky / chov nasady / Pro 1000ks násad sumce afrického je ideální mít dostatečně velký a prostorné nádrže.
Minimální objem vody závisí na velikosti násad a jejich růstových potřebách.

Zde je doporučený orientační rozsah minimálního objemu vody:

 • Pro nově vylíhnuté násady (tzv. fry) s velikostí okolo 1-2 cm je vhodné mít akvárium o objemu minimálně 100-200 litrů.
 • Jak násady rostou, budou vyžadovat více prostoru a objemu vody.
  Pro dorůstající sumce afrického je ideální akvárium o objemu 500-1000 litrů.
 • Důležité je zajistit dostatečnou filtraci, kvalitu vody a optimální podmínky pro růst a rozvoj sumců afrických.
  Vyvarujte se přeplnění akvária, protože to může vést ke stresu, špatnému zdraví ryb a špatnému růstu.
 • Je také důležité sledovat a udržovat vhodné parametry vody, jako jsou teplota, pH, tvrdost vody a obsah amoniaku a dusičnanů.
  Pravidelně testujte vodu a provádějte výměnu části vody, aby se udržela dobrá kvalita vody.

 

Používám nádoby pro 1000ks násady sumce afrického 2x 140l filtraci 3x 40l celkový objem je okolo 500l. je to dostačující

500 litrů celkového objemu vody pro 1000ks násad sumce afrického by mohlo být dostatečné, zejména pokud máte dva 140litrové nádrže s filtrací a další dvě 40litrové nádrže.
Tyto nádoby vám umožní rozdělit násady do menších skupin a poskytnout jim lepší prostor a kontrolu nad prostředím.

Je však důležité zajistit dostatečnou filtraci a udržovat kvalitu vody v optimálním stavu.
Mějte na paměti, že s narůstající velikostí násad budou produkovat více odpadních látek, což může zatížit filtrační systém.
Pravidelná údržba filtru a monitorování kvality vody jsou klíčové pro zdraví a růst ryb.

Při provozování nádob je také důležité sledovat parametry vody, jako je teplota, pH, tvrdost vody a obsah amoniaku a dusičnanů.
Pravidelné testování vody a výměna části vody pomohou udržet optimální podmínky pro sumce afrického.

 

Slyšel jse že je lepší mít hustější osádku násady sumce afrického

Hustší osádka násad sumce afrického může mít několik výhod, ale je také důležité vzít v úvahu potřeby ryb a dostatečný prostor pro jejich pohyb a růst.

Zde jsou některé faktory, které je třeba zvážit při určování vhodné hustoty osádky:

 • Sociální interakce: Sumci afrického jsou společenské ryby a mají tendenci vytvářet hierarchické skupiny. Hustší osádka může pomoci snížit agresi a soupeření mezi jednotlivými rybami.
 • Vizuální ochrana: Hustší osádka může poskytnout vizuální ochranu a pocit bezpečí rybám. To může snížit jejich stres a zlepšit jejich pohodu.
 • Biologická filtrace: Sumci afrického jsou ryby, které produkují odpadní látky. Hustší osádka může zvýšit biologickou filtraci, což pomáhá udržovat kvalitu vody.

Je však důležité dbát na to, aby osádka nebyla příliš přeplněná, protože to může vést k přetížení filtru, zhoršené kvalitě vody a stresu ryb.
Hustší osádka vyžaduje také větší pozornost vzhledem k dodržování správných parametrů vody, pravidelné údržbě a kontrolám.

 

Jak zabránít kanibalismu sumce afrického u 1000ks nasady sumce afrického?

Kanibalismus mezi násadami sumce afrického může být přirozeným jevem, zejména pokud jsou násady v těsné blízkosti a v omezeném prostoru.

Existuje několik opatření, která mohou pomoci zabránit kanibalismu:

 • Dostatečný prostor: Zajistěte, aby násady měly dostatečný prostor a úkryty.
  Přeplněný prostor a nedostatek úkrytů mohou vést ke stresu a agresivitě mezi rybami. Poskytněte jim dostatek volného prostoru k pohybu.
 • Oddělení podle velikosti: Pokud je to možné, rozdělte násady do menších skupin nebo oddělte je podle velikosti.
  To může snížit konkurenci o potravu a mírnit agresi mezi nimi.
 • Dostatek potravy: Zajistěte, aby násady měly dostatečnou potravu.
  Nedostatek potravy může zvýšit agresivitu a kanibalismus.
  Krmit je častěji a sledujte, zda všichni dostávají dostatek potravy.
 • Různé druhy úkrytů: Poskytněte násadám různé druhy úkrytů, jako jsou dutiny, jeskyňky nebo rostlinné materiály.
  To jim umožní se skrývat a oddělit se od ostatních, což může snížit možnost kanibalismu.
 • Sledování a intervence: Pravidelně sledujte chování násad a pokud se objeví agresivita nebo kanibalismus, zasáhněte a případně oddělte agresivní jedince do samostatné nádrže.

 

U násady sumce afrického o velikost 5cm jaká je doporučení max výška hladiny vody?

Pro násady sumce afrického o velikosti 5 cm je doporučeno udržovat hladinu vody nižší.
Ideální výška hladiny je obvykle kolem 30-40 % celkové výšky nádrže.

Nižší hladina vody má několik výhod pro mladé sumce:

 • Snadný přístup ke vzduchu: Nižší hladina umožňuje násadám snadný přístup ke vzduchu.
  Sumci africké jsou labyrintové ryby, které mohou využívat atmosférický kyslík.
  Vyšší hladina by jim mohla bránit v přístupu k povrchu.
 • Menší prostor pro pohyb: Mladí sumci afrického jsou ještě malí a nevyžadují tolik prostoru pro pohyb jako dospělé jedince.
  Nižší hladina vody jim poskytne vhodnější prostředí.
 • Snížení stresu: Mladé sumce afrického může vyšší hladina vody stresovat, protože by se mohly cítit zranitelně nebo mít problémy s přístupem ke vzduchu.
  Udržováním nižší hladiny se snižuje stres a zlepšuje jejich pohoda.

Je však důležité sledovat chování ryb a reagovat na případné potřeby.
Pokud se zdá, že mladí sumci mají potíže s přístupem ke vzduchu nebo jsou stísněni, můžete přizpůsobit výšku hladiny vody, aby lépe vyhovovala jejich potřebám.
Každá nádrž je jedinečná, a proto je důležité pravidelně monitorovat chování ryb a přizpůsobovat podmínky pro jejich optimální pohodu.

 

Vložte komentář